Dept. of mathematics  Výuka
 KURZmat FEL 2019
 
   

Kurz příprava a opakování (nejen) na přijímací zkoušku z matematiky

Informace jsou (a budou) průběžně doplňovány a aktualizovány.

Katedra matematiky nabízí především uchazečům o studium na FEL, ale i dalším zájemcům, přípravný kurz matematiky, těsně před konáním přijímací zkoušky v mimořádném termínu (10. září 2018) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů.

Cílem kurzu je zopakování a procvičení (včetně konzultací) středoškolské látky tak, aby se uchazeči lépe orientovali nejen v tématech testovaných u zkoušky, ale i v matematických dovednostech, které budou potřebovat v mnoha předmětech v prvních semestrech studia.

Kurz povedou zkušení pedagogové katedry - přednášející hlavních matematických předmětů v prvních ročnících studia na FEL ČVUT. Zopakují a vysvětlí základy teorie, kterou následně aplikují na typových příkladech. V navazující samostatné práci si účastníci kurzu prakticky ověří a utvrdí nabyté znalosti a prohloubí početní dovednosti. Nezanedbatelným přínosem kurzu budou i osobní konzultace s vyučujícími v odpoledních hodinách.

Osnova a rozvrh

denvyučující9:00 - 10:0010:15 - 11:1511:30 - 12:30 13:30 - 15:00
ÚT 27. 8. Doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. Číselné obory. Komplexní čísla a aritmetika v komplexním oboru. Kombinatorika. Samostatná práce, řešení příkladů.   Konzultace k samostatné práci.
ST 28. 8. Prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. Elementární funkce a jejich vlastnosti, definiční obor. Goniometrické funkce a rovnice. Samostatná práce, řešení příkladů.   Konzultace k samostatné práci.
ČT 29. 8. Doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. Rovnice a nerovnice (i s absolutní hodnotou). Posloupnosti. Samostatná práce, řešení příkladů.   Konzultace k samostatné práci.
PÁ 30. 8. Ing. Matěj Dostál, Ph. D. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině. Samostatná práce, řešení příkladů.   Konzultace k samostatné práci.

V průběhu kurzu budou k dispozici i přednáškové prezentace ve formátu pdf pro Adobe Acrobat Reader.

Náměty pro samostanou přípravu a opakování středoškolských znalostí najdete např. zde, ale také v dalších doporučených publikacích. Stručné shrnutí hlavních témat je volně dostupné v cyklu videopřednášek doc. Mgr. Petra Habaly, Ph.D.

Termín a místo konání

Poslední srpnový týden (27. - 30. 8. 2019), čtyři dny dopoledne výklad a procvičení 3 hod. s přestávkami, odpoledne konzultace 1,5 hod. Celkem 12 vyučovacích hodin po 60 min. a 4 konzultační hodiny po 90 min.
FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (metro trasa A, stanice Dejvická), posluchárna T2:C3-340 (3. patro).

Cena

Způsob platby:

Registrace

Registrace zatím uzavřena.

Kontaktní e-mail pro případné dotazy: katedra matematiky (do předmětu zprávy uveďte: KURZmat FEL), tel. +420 22435 5112.


V době konání kurzu bude možné zajistit ubytování na nedaleké Sinkuleho koleji (Zikova 702/13, 160 00 Praha 6, předpokládaná zvýhodněná cena za 1 osobu ve 2lůžkovém pokoji za 150,- Kč/noc, předobjednání bude možné na registračním formuláři) a stravování přímo v budově ve fakultním bufetu FSI (1. patro, otevřen od 8:00 do 15:00 hod.) nebo v nové Technické menze.

Reference

V roce 2015 ze 41 účastníků kurzu, kteří se dostavili na mimořádné přijímačky FEL, bylo přijato 29 (t.j. 70,7 %) a 17 z nich úspěšně pokračovalo ve studiu po zkouškách ze zimního semestru. Několik anketních lístků, které vyplnili účastníci kurzu před jeho zakončením.
V roce 2016 z 26 účastníků kurzu, kteří se dostavili na mimořádné přijímačky FEL, bylo přijato 15 (t.j. 57,7 %), 14 se zapsalo ke studiu a 12 z nich stále pokračuje ve studiu po zkouškách ze zimního semestru.
V roce 2017 ze 32 účastníků kurzu, kteří se dostavili na mimořádné přijímačky FEL, bylo přijato 14 (t.j. 43,8 %), 14 se zapsalo ke studiu a 13 z nich stále pokračuje ve studiu k 1. 2. 2019.
V roce 2018 z 22 účastníků kurzu, kteří se dostavili na mimořádné přijímačky FEL, bylo přijato 11 (t.j. 50 %), 10 se zapsalo ke studiu.

Hlavní stránka Katedry matematiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
poslední úprava: 17. června 2019 (drobnosti průběžně)                         za obsah odpovídá: AN