Dept. of mathematics  Výuka
 KURZmat FEL 2017
 
Informace jsou (a budou) průběžně doplňovány a aktualizovány.

Kurz příprava a opakování (nejen) na přijímací zkoušku z matematiky

Katedra matematiky nabízí především uchazečům o studium na FEL, ale i dalším zájemcům, přípravný kurz matematiky, těsně před konáním přijímací zkoušky v mimořádném termínu (září 2017) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů.

Cílem kurzu je zopakování a procvičení (včetně konzultací) středoškolské látky tak, aby se uchazeči lépe orientovali nejen v tématech testovaných u zkoušky, ale i v matematických dovednostech, které budou potřebovat v mnoha předmětech v prvních semestrech studia.

Kurz povedou zkušení pedagogové katedry - přednášející hlavních matematických předmětů v prvních ročnících studia na FEL ČVUT. Zopakují a vysvětlí základy teorie, kterou následně aplikují na typových příkladech. V navazující samostatné práci si účastníci kurzu prakticky ověří a utvrdí nabyté znalosti a prohloubí početní dovednosti. Nezanedbatelným přínosem kurzu budou i osobní konzultace s vyučujícími v odpoledních hodinách.

Osnova a rozvrh

denvyučující9:00 - 10:0010:15 - 11:1511:30 - 12:30 13:30 - 15:00
ÚT 29. 8. Prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. Číselné obory. Komplexní čísla a aritmetika v komplexním oboru. Kombinatorika. Samostatná práce, řešení příkladů.   Konzultace k samostatné práci.
ST 30. 8. Prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. Elementární funkce a jejich vlastnosti, definiční obor. Goniometrické funkce a rovnice. Samostatná práce, řešení příkladů.   Konzultace k samostatné práci.
ČT 31. 8. Doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. Rovnice a nerovnice (i s absolutní hodnotou). Posloupnosti a geometrická řada. Samostatná práce, řešení příkladů.   Konzultace k samostatné práci.
PÁ 1. 9. Mgr. Martin Bohata, Ph.D. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině. Samostatná práce, řešení příkladů.   Konzultace k samostatné práci.

V průběhu kurzu budou k dispozici i přednáškové prezentace ve formátu pdf pro Adobe Acrobat Reader.

Náměty pro samostanou přípravu a opakování středoškolských znalostí najdete např. zde, ale také v dalších doporučených publikacích. Stručné shrnutí hlavních témat je volně dostupné v cyklu videopřednášek doc. Mgr. Petra Habaly, Ph.D.

Termín a místo konání

Úterý 29. 8. až pátek 1. 9. 2017: čtyři dny dopoledne výklad a procvičení 3 hod. s přestávkami, odpoledne konzultace 1,5 hod. Celkem 12 vyučovacích hodin po 60 min. a 4 konzultační hodiny po 90 min.
FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (metro trasa A, stanice Dejvická), posluchárna T2:D3-209 (2. patro).

Sraz přihlášených účastníků v úterý 29. srpna od 8:15 hod. v posluchárně T2:D3-209 (vchod Technická 2, 2. patro), kde bude provedna kontrola registrace a platby (připravte si potvrzení nebo potřebnou hotovost).
Zahájení kurzu v 8:55 hod.

Cena

Způsob platby:

Registrace

Vyplňte, prosím, co nejdříve registrační formulář, protože potřebujeme znát alespoň přibližný počet zájemců. Jeden den před zahájením kurzu dostanete e-mailem zprávu s upřesněním.
Poslední termín registrace: byl posunut a stále se můžete registrovat i během kurzu na jednotlivé zbývající dny!
V případě vyčerpání rezervované kapacity pokojů ale bez záruky ubytování za zvýhodněnou cenu - viz níže.

Kontaktní e-mail pro případné dotazy: katedra matematiky (do předmětu zprávy uveďte: KURZmat FEL), tel. +420 224 35 3438.


V době konání kurzu je možné zajistit ubytování na nedaleké Sinkuleho koleji (Zikova 702/13, 160 00 Praha 6, předpokládaná zvýhodněná cena za 1 osobu ve 2lůžkovém pokoji za 150,- Kč/noc, předobjednání bude možné na registračním formuláři, úhrada až na místě) a stravování přímo v budově ve fakultním bufetu FSI (1. patro, otevřen od 8:00 do 15:00 hod.) nebo v menze Studentský dům.

Reference

V roce 2015 ze 41 účastníků kurzu, kteří se dostavili na mimořádné přijímačky FEL, bylo přijato 29 (t.j. 70,7 %) a 17 z nich úspěšně pokračovalo ve studiu po zkouškách ze zimního semestru. Několik anketních lístků, které vyplnili účastníci kurzu před jeho zakončením.
V roce 2016 z 26 účastníků kurzu, kteří se dostavili na mimořádné přijímačky FEL, bylo přijato 15 (t.j. 57,7 %), 14 se zapsalo ke studiu a 12 z nich stále pokračuje ve studiu po zkouškách ze zimního semestru.
Hlavní stránka Katedry matematiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
poslední úprava: 18. dubna 2017 (drobnosti průběžně)                         za obsah odpovídá: AN