Dept. of mathematics  Výuka
 A3B01MA1 – Matematika 1

Základní informace

Cvičení jsou povinná (omlouvá cvičící), zkoušky jsou nepovinné. Konzultace zajišťuje cvičící.

Požadavky k zápočtu

Zápočet se uděluje za aktivní účast ve cvičeních (upřesní cvičící).

Hodnocení předmětu

Nutnou podmínkou k účasti u zkoušky je získání zápočtu.

Předmět se hodnotí v závislosti na počtu bodů, které zístá student v semestru a u zkoušky.

Semestr

V semestru se píší ve cvičeních dvě písemné práce. V první bude jedna úloha na limity a definiční obory funkcí a dvě úlohy na diferenciální počet, ve druhé dvě úlohy na integrální počet. Každá úloha je ohodnocena nejvýše 10 body, celkem lze získat za tyto práce 50 bodů. Ke zkoušce se započítá 30 % těchto bodů (zaokrouhlených na celé číslo) – tedy nejvýše 15 bodů. Opravné práce se nepíší, při vážných důvodech neúčasti je možná náhrada (rozhoduje a organizuje cvičící).

Zkouška

Zkouška se skládá z povinné písemné a nepovinné ústní části.

Písemná část zkoušky trvá 90 minut, obsahuje 6 úloh, každá je ohodnocena nejvýše 10 body:

Za písemnou část lze tedy získat nejvýše 60 bodů. Nutnou a postačující podmínkou složení zkoušky je získání alespoň 30 bodů z této písemné části, alespoň 3 bodů za každou úlohu z prvních pěti a alespoň 40 bodů po přičtení bodů ze semestru.

Pokud student splnil výše uvedené podmínky, může se zúčastnit nepovinné ústní části zkoušky, která je teoretická a za kterou lze získat nejvýše 25 bodů.

Termíny zkoušek jsou pouze ve zkouškovém období zimního semestru.

Hodnocení

Výsledná známka se určí podle následující tabulky:
Body Hodnocení
40–51E (dostatečně)
52–63D (uspokojivě)
64–75C (dobře)
76–87B (velmi dobře)
88–100A (výborně)

Poslední úprava: 25. 9. 2015.