Dept. of mathematics Výuka
Lineární algebra (A8B01LAG)

Požadavky k zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a získání 7 bodů z kontrolních testů. Testy budou dva, z prvého je možné získat 6 bodů a z druhého 9 bodů. Studenti budou během semestru pravidelně dostávat domácí cvičení, která jim i pomohou při přípravě na kontrolní testy. Student (studentka) tedy může získat maximálně 15 bodů a získané body si pak přináší ke zkoušce.

Hodnocení zkoušky

Nutnou podmínkou ke skládání zkoušky je získání zápočtu.

Zkouška se skládá z povinné 120minutové písemné části a z nepovinné části ústní. Za písemnou část (3 vzorové písemky zde) může student získat až 80 bodů, za ústní část až 30 bodů. Písemná část prověřuje technické (početní) znalosti (40 bodů) i teoretické (pojmové, důkazové) znalosti(40 bodů). K úspěšnému absolvování písemné části je nutné získat nejméně 15 bodů z každé části a dohromady nejméně 40 bodů celkem. Ústní část nelze skládat bez předchozí úspěšně vykonané části písemné. Výsledná klasifikace je pak součtem bodů získaných v semestru + bodů získaných za písemnou část zkoušky + bodů získaných za ústní část zkoušky. Hodnocení bude stanoveno podle následující stupnice:

bodyhodnocení
0 – 59F (nedostatečně)
60 – 69E (dostatečně)
70 – 79D (uspokojivě)
80 – 89C (dobře)
90 – 99B (velmi dobře)
100 a víceA (výborně)

Literatura


[1]  P. Olšák: Úvod do algebry, zejména lineární, skriptum FEL ČVUT, Praha 2007. Na uvedené stránce jsou ke stažení řešení všech úloh ze skript včetně postupu.
[2]  P. Pták: Introduction to Linear Algebra. ČVUT, Praha, 2005.
[3]  E.Krajník: Maticový počet, ČVUT, Praha, 2004.
[4]  S. Jílková, V Maňasová, Z. Tischerová: Lineární algebra - úlohy, ČVUT, Praha, 1987
[5]  M. Demlová, B. Pondělíček: Úvod do algebry. ČVUT, Praha 2000.
[6]  P. Olšák: Lineární algebra. Přednášky, Praha 2000-2007. Text volně přístupný na internetu, je podmnožinou textu ze skript [1].
[7]  E. Krajník: Maticový počet. Učební text, Praha, 2005.
[8]  P. Pták: Introduction to Linear Algebra, starší vydání přístupné elektronicky
[9]  A. Kalousová:Učební text pro úvod do algebry volně přístupný na internetu.
[10]  A. Němeček: Výsledky a jejich zobrazení pro příklady ze cvičení X01ALG.
[11]  Existuje obrovské množství zdrojů na internetu. Zajímavé jsou např. přednášky na MIT


Poslední úprava: 21. 9. 2019.