Dept. of mathematics  Výuka
  B3B01KAT – Komplexní analýza a transformace
 A8B01MCT – Matematika - komplexní proměnná a integrální transformace
  A3M01MKI – Matematika pro kybernetiku

Informace o zápočtech a hodnocení předmětu

Předměty jsou zakončeny zápočtem a zkouškou. Platí následující pravidla.

Nutnou podmínku na udělení zápočtu je aktivní účast na cvičení.

Během semetru se budou psát dvě písemky, a to vždy na pondělní přednášce. První písemka se bude konat pravděpodobně v sedmém týdnu, druhá ve dvanáctém - bude oznámeno nejméně dva týdny dopředu. Obě písemky budou hodnoceny 0-20 body. Student, který dosáhne v součtu z obou těchto písemek alespoň 20 bodů, splnil kritérium na zápočet. Student, který tuto podmínku nesplní, bude muset k získání zápočtu vypracovat stanovený počet domácích prací, které musí odevzdat do konce semestru.

Písemná část zkoušky bude hodnocena 0-40 body. Student má hodnocení F, jestliže má ze zkouškové písemky 19 bodů a méně. Studenti, kteří mají alespoň 20 bodů ze zkouškové písemky, postupují k ústní části zkoušky. Celková známka bude stanovena na základě výsledku z ústní a písemné části. U ústní části zkoušky je mimo jiné vyžadována správná odpověď na specifikovaný seznam základních pojmů. Objeví-li se neznalost některého ze základních pojmů (včetně neznalosti u základních příkladů), je ústní část hodnocena jako nevyhovující. U ústní části zkoušky zkoušející přihlédne i k výsledkům semestrálních písemek. Předmětem zkoušky může být vše, co zaznělo na přednášce nebo bylo probráno na cvičení. Zkouška obecně prověřuje porozumění látce a schopnost znalosti aplikovat i v situaci, kdy se nejedná o doslovnou kopii problémů a úloh z přednášky či literatury.

Další informace

Další informace lze najít na  stránce předmětů.

 

Poslední úprava:  11. 9. 2019.