Dept. of mathematics Výuka
Matematická analýza pro SIT (BD6B01MAA)

Požadavky k předmětu BD6B01MAA -- Matematická analýza

Toto jsou platné požadavky k předmětu pro školní rok 2018/2019

Literatura a studijní materiály

Materiály k dispozici na webové strance Doc. Habaly

Přednášky - Konsultace.

Přednášky budou vedeny formou konzultací. Před konzultací je třeba si přečist odpovídající kapitoly ze skript. Plán konzultací:
 • 1. Elementární funkce, limita a spojitost funkce.
 • 2. Derivace funkce, její vlastnosti a geometricka aplikace. L'Hospitalovo pravidlo. Taylorův polynom.
 • 3. Extrémy funkcí (lokální i absolutní), průběh funkce.
 • 4. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.
 • 5. Integrace racionálních a dalších typů funkcí. Newtonova-Leibnizova formule. Numerický výpočet určitého integrálu. Nevlastní integrál.
 • 6. Posloupnosti, řady a mocninné řady.
 • Požadavky k zápočtu

  (A) J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. ČVUT Praha, 2004, 2011.

  (B) L. Průcha: Řady, ČVUT Praha, 2005.

 • Úkol č. 1: (A) str. 42, 43 příklady: 1f), 1h), 1j), 1l). str. 59, 60 příklady: 3c), 3g), 4c), 4f), 5e), 6f), 7h).
 • Úkol č.2. (A) str. 71 příklady: 2d), 3g), 4e), 6b). str. 85, 86 příklady: 1k), 2f), 3c),4c), 7b), 7e). str. 97, 98 příklady: 2c), 2f), 2i), 2m), 3d), 3i), 5c), 5e), 5h), 6a), 6c), 6g).
 • Úkol č.3. (A) str. 109 příklady: 4d), 4e), 5c), 6b), 8d), 9b). str. 126 příklady: 2a), 2g), 3c), 3e), 4b), 4h), 5e). str. 142, 143 příklady: 2c), 3f), 4e), 5b), 6e).
 • Úkol č.4. (B) str. 35 příklady: 3:38 a),b),c), 3.39 a),b),c), 3.40 a),b),c).
 • Hodnocení zkoušky

  Nutnou podmínkou k zápisu na zkoušku je zápočet.

  K dispozici je dokument shrnující tématické okruhy ke zkoušce (přidáno 3. 1. 2017).

  Zkouška se skládá z povinné 90minutové písemné a z nepovinné ústní části. Ukázku písemené části zkoušky můžete najít zde Z písemné části je možné získat maximálně 70 bodů a z ústní maximálně 20 bodů. Má-li student z písemné části zkoušky méně než 35 bodů, je pro daný termín zkoušky hodnocen známkou F, ústní části se nemůže účastnit.

  Hodnocení studenta, který není hodnocen známkou F dle předchozího odstavce, je dáno níže uvedenou tabulkou. V levém sloupci je uveden součet bodů z písemné práce u zkoušky a (případně) z ústní části zkoušky.

  bodyhodnocení
  75 a více A (výborně)
  66 – 74B (velmi dobře)
  57 – 65C (dobře)
  46 – 56D (uspokojivě)
  35 – 45E (dostatečně)
  34 a méněF (nedostatečně)

  Poznámka k teoreticé a počítací části

  Písemná práce u zkoušky bude obsahovat teoretické otázky hodnocené celkově 20 body a příklady na výpočet hodnocené celkově 50 body. Ústní část bude obsahovat především teoretické otázky.

  Poslední úprava těchto pravidel: 13. 9. 2018