Dept. of mathematics  Výuka
 Seznam předmětů

Nové studijní programy

Zařazení přemětu do studijních programů je určeno první cifrou jeho kódu:

 1. Elektrotechnika, energetika a management
 2. Elektronika a komunikace
 3. Kybernetika a robotika
 4. Otevřená informatika
 5. Electrical Engineering and Computer Science
 6. Softwarové inženýrství a technologie
 7. Otevřené elektronické systémy

Předměty s první cifrou 0 jsou společné více studijním programům (jsou uvedeny).

Bakalářská etapa

Kód Název Code Subject name Programy
B0B01LAG Lineární algebra     1, 2, 3, 4
B0B01LAGA Lineární algebra     1, 2
B6B01LAG Lineární algebra     6
A8B01LAG Lineární algebra AE8B01LAG Linear algebra 8
    BE5B01LAL Linear Algebra 5
B0B01MA1 Matematická analýza 1     1, 2, 3, 4
B0B01MA1A Matematická analýza 1     1, 2
B6B01MAA Matematická analýza     6
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 AE8B01MC1 Mathematics-Calculus1 8
    BE5B01MA1 Calculus 1 5
B0B01MA2 Matematická analýza 2     1, 2, 3, 4
B0B01MA2A Matematická analýza 2     1, 2
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus AE8B01MCM Mathematics-Calculus m-D 8
    BE5B01MA2 Calculus 2 5
B0B01KAN Komplexní analýza     1, 2
B0B01KANA Komplexní analýza     1, 2
B3B01KAT Komplexní analýza a transformace     3
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace AE8B01MCT Mathematics-Complex Variable and Integral Transforms 8
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika     1, 2, 3
B4B01NUM Numerické metody     4
A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody AE8B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 8
    BE5B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 5
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost     2
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika     1, 3, 4
B6B01PST Pravděpodobnost a statistika     6
A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace AE8B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information 8
    BE5B01PRS Probability And Statistics 5
B4B01DMA Diskrétní matematika AE4B01DMA Discrete mathematics 4
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky     6
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy AE8B01DMG Discrete Math. & Graphs 8
    BE5B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 5
B0B01LGR Logika a grafy AE0B01LGR Logic and Graph Theory 3, 4
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky AE4B01JAG Languages, automata and grammars 4
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy AE8B01CAS Comp.Alg.Syst. 8
A8B01AMA Maticový počet AE8B01AMA Advanced Matrix Analysis 8
A8B01OGT Optimalizace a teorie her AE8B01OGT Optimalization and Game Theory 8
A0B01MVM Matematika v Maple     1, 2, 3, 4, 6
A0B01PAN Pokročilá analýza     4
A0B01TIK Teorie informace a kódování     4

Magisterská etapa

Kód Název Anglicky Programy
B1M01MEK Matematika pro ekonomiku     1
A2M01VKM Vybrané kapitoly z matematiky     2
A4M01TAL Teorie algoritmů AE4M01TAL Theory of Algorithms 4
A8M01ADP Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy AE8M01ADP Algorithms for Distributed and Parallel Systems 8

 


Dobíhající studijní programy

Zařazení přemětu do studijních programů je určeno první cifrou jeho kódu:

 1. Elektrotechnika, energetika a management
 2. Komunikace, multimédia a elektronika
 3. Kybernetika a robotika
 4. Otevřená informatika

Předměty s první cifrou 0 jsou společné více studijním programům (jsou uvedeny).

Bakalářská etapa

Kód Název Anglicky Programy
A0B01LAA Lineární algebra a aplikace AE0B01LAA Linear Algebra and its Applications 1, 2
A0B01LAG Lineární algebra AE0B01LAG Linear Algebra 3, 4
A4B01DMA Diskrétní matematika AE4B01DMA Discrete mathematics 4
A0B01MA1 Základy matematické analýzy AE0B01MA1 Introduction to Calculus 1, 2
A3B01MA1 Matematika 1 AE3B01MA1 Mathematics 1 3
A4B01MA2 Matematická analýza AE4B01MA2 Calculus 4
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza AE1B01MA2 Multidimensional Analysis 1
A2B01MA3 Vícedimenzionální kalkulus AE2B01MA3 Multidimensional Calculus 2
A3B01MA2 Matematika 2 AE3B01MA2 Mathematics 2 3
A0B01LGR Logika a grafy AE0B01LGR Logic and Graph Theory 3, 4
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace AE0B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information 3, 4
A4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky AE4B01JAG Languages, automata and grammars 4
A4B01NUM Numerické metody AE4B01NUM Numerical Analysis 4
A2B99MAA Matematické aplikace     2
A0B01MVM Matematika v Maple     1, 2, 3, 4
A0B01PAN Pokročilá analýza     4
A0B01TIK Teorie informace a kódování     4

Magisterská etapa

Kód Název Anglicky Programy
A1M01MPE Matematika pro ekonomiku AE1M01MPE Mathematics for Economy 1
A1M01MPS Matematika pro silnoproud AE1M01MPS Probability and Statistics 1
A2M01PMS Pravděpodobnost a matematická statistika AE2M01PMS Probability and Statistics 2
A2M01VKM Vybrané kapitoly z matematiky     2
A3M01MKI Matematika pro kybernetiku AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics 3
A4M01TAL Teorie algoritmů AE4M01TAL Theory of Algorithms 4

 


Doktorské studium

Některé předměty vypisujeme pouze jednou za 2 roky nebo pokud se sejde alespoň 5 zájemců.

Kód Název
XP01EAL Efektové algebry
XP01EKM Ekonomická matematika
XP01ITZ Integrální transformace a transformace Z
XP01KAS Kombinatorické algoritmy a složitost
XP01KVP Kvantové počítání
XP01MTS Matematické metody v teorii signálů
XP01MTP Maticový počet
XP01PDR Parciální diferenciální rovnice
XP01SPJ Sémantika programovacích jazyků
XP01TGR Teorie grafů
XP01TJA Teorie jazyků a automatů
XP01UKS Úvod do kvantových struktur
XP01ZWT Základy waveletové transformace

 


Hlavní stránka