Dept. of mathematics  Výuka
 Přijímací řízení

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška z matematiky probíhá formou písemného uzavřeného testu. Zadání obsahuje 15 úloh a u každé z nich je nabídnuto 5 odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Na přiloženém formuláři vyznačíte u každé otázky odpověď, kterou považujete za správnou.

Celý test je hodnocen 20 body, 10 úloh je ohodnoceno 1 bodem a 5 je oceněno 2 body. Bodové hodnocení úlohy je uvedeno v zadání každé z nich.

V průběhu přijímací zkoušky není možné používat kalkulačku. V žádném případě není tolerována komunikace s dalšími uchazeči o studium a s jinými osobami mimo posluchárnu (např. pomocí mobilního telefonu - ten nelze využít ani jako kalkulačku, hodiny ap.).

Pro přípravu k přijímací zkoušce jsou zpracovány monografie:

Kolektiv (Černý, Černá, Gemperle, Hájková, Kočandrlová, Průcha, Taufer): Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2005, 2. vydání 2007

Hyánková, Sedláčková: Matematika pro zájemce o studium na vysokých školách, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001

A spousta dalších publikací.

Případně lze využít i další materiály k ověření znalostí středoškolské matematiky.

Publikace a další literaturu je možné zakoupit například v

Prodejně technické literatury
Bílá 6, 160 00, Praha 6
tel./fax: 233 332 642
http://www.cvut.cz/cs/struktura/ctn/ptl
Info o prodeji: http://ctn.cvut.cz/ptl/
Další informace především organizačního rázu získáte na stránce fakulty www.feld.cvut.cz/prestudent/prijriz.html.
Zde najdete požadavky z matematiky pro přijímací řízení a vzor zadání přijímacích testů s náznakem řešení.
Hlavní stránka