Katedra matematiky Různé
Aktuality

Přerušení výuky a přechod na distanční v LS B192

Průběžně sledujte aktualizované informace a pokyny na webu FEL a z toho vyplývající instrukce k jednotlivým předmětům na fakultním Moodle nebo viz níže.

Zápis do rozvrhu ZS 2020/2021 = B201

Zápis do rozvrhu probíhá podle Harmonogramu Vyhlášky děkana č. 6/2020 a pravidel stanovených fakultou (2.B.2.1. dosažení nutného minima váženého součtu kreditů).

Zkoušky

Od 11. května 2020 jsou postupně v KOSu vypisovány zkouškové a zápočtové termíny a tím se otevře i možnost přihlašovaní. Sledujte volné kapacity a možné přesuny poslucháren, které se budou pruběžně upravovat podle aktualizace omezení na počet osob ap.

Informace o matematických předmětech


Zpět na hlavní stránku K13101           Zpět na aktuality FEL
Poslední úprava: 3. června 2020 (drobnosti průběžně).