Dept. of mathematics Různé
Informace o lokální počítačové síti


Lokální síť

Administrátor naší sítě je Petr Olšák.

Každý uživatel sítě musí dodržovat Pravidla používání sítě ČVUT. Tento dokument vyšel jako Příkaz rektora č. 8/99 ze dne 1. července 1999.

Existuje občasník s názvem "Informace o počítačích". Můžete jej získat v tištěné i v elektronické podobě. Občasník je určen pro uživatele naší katederní sítě. Zatím vyšly tyto díly:


Hlavní stránka