Dept. of mathematics  Lidé
 Seznam podle zařazení

Vedoucí katedry: Prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.

Sekretářky katedry: Eva Novotná, Helena Vrhelová

Zástupci vedoucího katedry:

Tajemník katedry: RNDr. Aleš Němeček


Profesoři:

Docenti:

Odborní asistenti (a lektoři):

 • Ing. Matěj Dostál, Ph. D.
 • Sheldon Miriel Gil Dantas, Ph.D.
 • Mgr. Alena Gollová, Dr.
 • Ing. Josef Hekrdla, CSc.
 • RNDr. Anna Kalousová
 • RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.
 • RNDr. Aleš Němeček
 • Mgr. Matěj Novotný
 • Mgr. Karel Pospíšil
 • Dr. Tommaso Russo
 • Dr. Paola Vivi
 • Administrativní zajištění:

  Doktorandi:

  Externí spolupracovníci:

  Hostující profesoři:


  Bývalí členové katedry:


  Hlavní stránka