Dept. of mathematics  Lidé
 Seznam podle zařazení

Vedoucí katedry: Prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.

Sekretářky katedry: Eva Novotná, Helena Vrhelová

Zástupci vedoucího katedry:

Tajemník katedry: RNDr. Aleš Němeček


Profesoři:

Docenti:

Odborní asistenti:

Administrativní zajištění:

Doktorandi:

Externí spolupracovníci:

Hostující profesoři:


Bývalí členové katedry:


Hlavní stránka