Alena Gollová

Position:

Assistant Professor

Address:

Department of Mathematics

Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

Technicka 2, Prague 6, 166 27, Czech Republic

Phone:

(420) 224 353 332 (office)

Fax:

(420) 233 339 238

E-mail:

gollova@math.feld.cvut.cz
Výuka v zimním semestru

Výuka v letním semestru

Materiály z dřívějších let