Lineární algebra a aplikace v roce 2015


Osnova předmětu a hodnocení

Na oficiálních stránkách k předmětu Úvod do algebry najdete osnovu předmětu a také informace o zápočtu a zkoušce.

Literatura

Materiály k přípravě na zkoušku

Přednášky

Plán pro přednášky (kdy co bude) bude průběžně aktualizován. Změna programu vyhrazena.

Stručný obsah přednášek z LAA najdete na stránkách RNDr.Kalousové.

Cvičení

Domácí úkoly k mým cvičením najdete zde. Průběžně budu zveřejňovat jejich výsledky.

Další příklady k procvičování najdete na stránkách RNDr.Kalousové, Mgr.Hadravy a dalších kolegů.


Zpět na domovskou stránku.