Logika a grafy - cvičení


Zápočet

Podmínkou pro udělení zápočtu je aspoň 70% účast na cvičeních (tj. maximálně čtyři absence). Tato účast má být aktivní. Toho se pokusím dosáhnout zadáváním a kontrolováním domácích úkolů, které vynutí jistou připravenost studentů. K získání zápočtu bude vyžadováno odevzdat aspoň 3 domácí úkoly vypracované aspoň napůl dobře. Vybírání úkolů bude náhodné dle volby učitele, každý bude vyzván k odevzdání úkolu nejvýše čtyřikrát během semestru.

Během semestru se budou psát dva testy, které sice neovlivňují zápočet, ale body z testů si student odnáší ke zkoušce. Termíny a vzory testů viz informace o zápočtu a zkoušce.

Domácí úkoly

Sem budu postupně dávat domácí úkoly a jiné materiály ze cvičení.
Uvedený týden je týdnem, ve kterém má být úkol odevzdán. Látku potřebnou k vyřešení úkolu se dozvíte na přednášce (ne nutně na předchozím cvičení). Domácí úkoly z predikátové logiky a teorie grafů doplním později.


Zpět na domovskou stránku.