Logika a grafy 2018/19 - cvičení


Zápočet

Nutnou podmínkou k získání zápočtu je zisk aspoň 8 bodů z každého semestrálního testu, termíny a vzory testů viz informace o zápočtu.
Další podmínkou je aspoň 70% účast na cvičeních (tj. maximálně čtyři absence). Tato účast má být aktivní. Toho se pokusím dosáhnout zadáváním a kontrolováním domácích úkolů, které vynutí jistou připravenost studentů. K získání zápočtu bude vyžadováno odevzdat aspoň 3 domácí úkoly vypracované aspoň napůl dobře. Vybírání úkolů bude náhodné dle volby učitele, každý bude vyzván k odevzdání úkolu nejvýše čtyřikrát během semestru.

Domácí úkoly

Sem budu postupně dávat domácí úkoly a jiné materiály ze cvičení.
Uvedený týden je týdnem, ve kterém má být úkol odevzdán. Látku potřebnou k vyřešení úkolu se dozvíte na přednášce (ne nutně na předchozím cvičení).


Zpět na domovskou stránku.