Logika a grafy - požadavky k zápočtu a zkoušce


Organizace semestru a zápočet

 1. Během semestru se na cvičeních píší dva testy. Každý test je na 40 minut, lze z něj získat 0-15 bodů, přičemž body z testů si student přináší ke zkoušce.
 2. U semestrálních testů neexistuje možnost opravy. Test v náhradním termínu mohou psát jen studenti, kteří se nemohli na řádný termín dostavit ze zdravotních či ze závažných rodinných důvodů. V takovém případě musí student co nejdříve kontaktovat cvičícího a na termínu se domluvit.
 3. Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních. Cvičící na prvním cvičení specifikují, co považují za aktivní účast na cvičení. Cvičící mají možnost požadovat domácí práci a zadávat domácí úkoly.

Organizace zkoušek a klasifikace

 1. Zkoušky budou organizovány ve velkých zkouškových termínech.
 2. Na zkoušku se mohou přihlásit pouze ti, kteří mají udělen zápočet. Přihlašovat se lze pouze prostřednictvím systému KOS.
 3. Rozsah látky ke zkoušce je dát tím, co se probralo na přednášce nebo na cvičení (všimněte si logické spojky "nebo").
 4. Písemná zkouška: 150 minut čistého času, maximální bodový zisk 70 bodů. Ukázku zadání písemné zkoušky najdete zde.
 5. Na titulní straně zadání bude stát Vaše unikátní identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek písemné zkoušky. Dále na titulní straně zadání stojí datum, čas a místo možného náhledu písemné zkoušky. Ukázku titulní strany najdete zde.
 6. Kdo napsal zkouškovou písemku na méně než 30 bodů nebo nezískal z každého příkladu nutný počet bodů , získává známku F (nedostatečně) .
 7. Kdo napsal zkouškovou písemku na 30 a více bodů a získal z každého příkladu minimálně nutný počet bodů, obdrží bodový bonus ze semestru. Bonus je součet bodů získaných ze semestrálních prací.
 8. K ústní zkoušce se mohou dostavit pouze ti, kteří dosáhli alespoň 40 bodů ze zkouškové písemky a v součtu s bonusem ze semestru získali alespoň 50 bodů.
 9. U ústní zkoušky je možné získat minimálně -10 bodů a maximálně +10 bodů, přičemž odpověď napůl dobře je bodována 0 body. Datum, čas a místo možné ústní zkoušky stojí na zadání písemné zkoušky.
 10. Klasifikace je určena následovně:

  0-49 F nedostatečně
  50-59 E dostatečně
  60-69 D uspokojivě
  70-79 C dobře
  80-89 B velmi dobře
  89-110 A výborně

Pokyny k písemné zkoušce

 1. Ke zkoušce se dostavte alespoň 10 minut před začátkem a připravte si průkaz totožnosti (index, občanský průkaz, pas).
 2. Ke zkoušce si vezměte dostatečné množství čistých (nečtverečkovaných, apod.) jednotlivých listů formátu A4 (formát velkého sešitu) a psací potřeby (modré nebo černé barvy, písemnou zkoušku není možné psát tužkou).
 3. Před začátkem písemné zkoušky si pečlive pročtete titulní stranu zadání, vyplňte jméno a příjmení a poznamenejte si své unikátní identifikační číslo a termín náhledu písemky.
 4. Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, papíry, na které zkoušku vypracováváte, vytištěná pravidla pro přirozenou dedukci, psací potřeby, a občerstvení. Vše ostatní (včetně mobilního telefonu) dejte do tašky; tašku zavřete a odložte, mobilní telefony vypněte.


Zpět na domovskou stránku.