Matematická kryptografie - 2019/20


Zde je odkaz na oficiální stránku k předmětu.

Plán přednášek

Materiály jsou z loňského roku a budou průběžně upravovány. K handoutům z přednášek budu postupně doplňovat i scany ze cvičení.
 1. Úvod do kryptografie a kryptoanalýzy. Počítání v Z a v Z_n. Handout č.1 a verze k tisku.
 2. Počítání v Z_n. Složitosti aritmetických operací v Z_n. Handout č.2 a verze k tisku.
 3. RSA šifrování. Útoky na protokol RSA. Handout č.3 a verze k tisku.
 4. Abelovy grupy. Handout č.4 a verze k tisku.
 5. Řád prvku v grupě, cyklické grupy. Handout č.5 a verze k tisku.
 6. Struktura grup Z_n^*. Handout č.6 a verze k tisku.
 7. Diskrétní logaritmus, Diffie-Hellmanův protokol. Handout č.7 a verze k tisku.
 8. Eliptické křivky a problém diskrétního logaritmu na eliptické křivce. Handout č.13 a verze k tisku.
 9. Generování náhodných čísel a prvočísel, pravděpodobnostní algoritmy. Handout č.8 a verze k tisku.
 10. Testy prvočíselnosti. Carmichaelova čísla. Handout č.9 a verze k tisku.
 11. Faktorizace se znalostí Eulerovy funkce. Handout č.10 a verze k tisku.
 12. Subexponenciální algoritmus pro diskrétní logaritmus. Handout č.11 a verze k tisku.
 13. Subexponenciální algoritmus pro faktorizaci, kvadratické síto. Handout č.12 a verze k tisku.
 14. Bezpečnost kryptosystémů ve světle kvantových počítačů. Přednášky Štěpána Holuba, MFF UK.
 15. Stručná historie kryptografie. Handout č.0 a verze k tisku.

Literatura

Zápočet a zkouška

Další materiály ke studiu


Zpět na domovskou stránku.