Činnost AS FEL

Pravomoci senátu jsou jednoznačně dány VŠ zákonem, blíže je fungování senátu vymezeno v jeho základním dokumentu zvaném Volební a jednací řád AS FEL. Je to ale nudné čtení a ne vše se tam najde, následuje proto pohled jednoho konkrétního senátora (mne).

Základním východiskem je, že senát fakultu neřídí, od toho jsou jiné složky. Smysl senátu je jiný, v trojnožce vedení fakulty má podobné postavení jako parlament v běžných zemích. Jeho hlavní role jsou tedy v nastavování pravidel, kontrolní činnosti a (částečném) výběru obsazení některých klíčových orgánů. Dělá zejména toto:

Jakkoliv se může činost senátu mnohdy zdát formální, průchod dokumentů senátem má jeden klad: víc očí víc vidí. Snad každý rok senát odchytí nějaké přehlédnutí, které by fakultě způsobilo problémy.

Jak výčet výše naznačuje, senát nemá přímou pravomoc přikazovat vedení. Může v případě výrazné nespokojenosti odvolat děkana, ale všichni zúčastnění vědí, že to je jen krajní východisko. Senát se tedy snaží o rozumnou spolupráci s vedením, zde hraje zajímavou roli zejména ta fráze "na návrh děkana" ve VŠ zákoně, v některých oblastech je to tak, že když senát něco chce, tak se musí nejprve s děkanem domluvit, že to děkan oficiálně předloží. Senát se tedy snaží, vedení někdy souhlasí a spolupracuje, někdy spíš ne. Senát také zajímá názor dalších složek fakulty, takže dění na fakultě bývá výslednicí působení senátu, vedení, grémia vedoucích kateder, Vědecké rady a vlivných osob mimo oficiální postavení. Historicky se senáty lišily ve své odvaze, kam až v přetlačované zajít, o výsledcích jednotlivých strategií je možné diskutovat :-).
Není to úplně marné, mezi viditelné výsledky aktivity senátu patří například kopírky na chodbách, recyklace na fakultě, Diskusní fórum, studovna nebo třeba anketa, kterou senát nejen inicioval, ale také pomáhá udržovat při životě. (Mimochodem, u všech těchto aktivit sehráli výraznou roli senátoři-studenti.)