A4B01DMA Diskrétní matematika pro OI

Nabídka:
sylabus s nejdůležitějšími informacemi o kursu
Přehled probírané látky: stručný obsah po týdnech a připravené texty k přednáškám (slidy), které silně doporučuji vytisknout předem a nosit na přednášky.
• Informace o semestrálních písemkách (kdy se budou konat a o čem budou).

Informace o zkoušce
Ukázková písemka

Jak se připravit na ústní: Podívejte se na důkazy uvedené u příkladu 5 ukázkové zkoušky a také na důkazy dělané na přednáškách. Nemá smysl učit se je nazpaměť, důležité jsou postupy, popřípadě nástroje (věty) v nich použité.

Pro nácvik odhadu řešení dle pravé strany nabízím tabulku.

Skriptum: Zde najdete skriptum. Je to pracovní verze, ocením, když mi napíšete o překlepech či dokonce chybách. Formát je pdf.
Skriptum je podstatně obsáhlejší, než budeme probírat. Pokud si budete chtít něco vytisknout, jistě vám přijdou vhod poznámky o tom, které části nebudou nutné, ale přečíst si je samozřejmě můžete jako bonus.
V současné době vzniká nová verze, která by měla být čitelnější pro začátečníka (čehož se dosáhlo zejména změnou pořadí kapitol, aby se začalo tím snažším), obohacena o nové části a také (snad) pochopitelnější. Budu ji vyvěšovat postupně. Protože je bližší tomu, jak DMA učím letos, možná pro vás bude lepší, i když není hotova, takže například ani nebude zcela fungovat prolinkování (odkazy na čísla kapitol a tvrzení). Původně jsem měl hlavně v plánu opravit chyby a překlepy zachycené v té starší verzi, ale vzhledem k rozsáhlosti změn jsem asi vnesl nové, takže nemohu slíbit, že nová verze je méně chybová.
Nová verze
1. Matematika, logika a množiny
2. Dělitelnost
3. Počítání modulo
4. Rovnice a celá čísla
5. Binární relace
9. Zobrazení, mohutnost

Stará (kompletní) verze
Úvod a obsah
1. Matematika, logika
2. Množiny a zobrazení
3. Binární relace (3c, 3d jsou bonus)
4. Speciální binární relace (4d je bonus)
5. Indukce a rekurze
6. Dělitelnost a prvočísla
7. Počítání modulo (7c je bonus)
8. Binární operace (8c a 8d je bonus)
9. Posloupnosti a součty (9c a 9d je bonus)
10. Rekurentní vztahy (10d je bonus)
11. Kombinatorika (11d je bonus)
12. Grafy (celé bonus)

Domácí úkoly: Odevzdávají se na cvičení týden po zadání, viz hlavička. Nebudou opravovány, tudíž není třeba se bát, důležité je zapnout mozek a zkusit to.
DÚ č. 1. Už je tam i řešení.
DÚ č. 2. Už je tam i řešení.
DÚ č. 3. Už je tam i řešení.
DÚ č. 4. Už je tam i řešení.
DÚ č. 5. Už je tam i řešení.
DÚ č. 6. Tento úkol odevzdávejte až na osmém cvičení. Na sedmém se píše písemka.
Ale na první příklad se podívejte ještě před písemkou.
Už je tam i řešení.
• Po sedmé přednášce domácí úkol nebude zadán.
DÚ č. 7. Už je tam i řešení.
DÚ č. 8. Už je tam i řešení.
DÚ č. 9.
Odevzdává se až ve dvanáctém týdnu, ale doporučuji podívat se už před jedenáctým cvičením na příklady 1 a 2 (kvůli písemce) a 3 a 4 (kvůli cvičení).
Už je tam i řešení.
DÚ č. 10.
Už je tam i řešení.