Materiály k matematické analýze jedné proměnné

(For some things in English see below.)

• Jednostránkový přehled goniometrických a hyperbolických funkcí včetně inverzí (grafy, vlastnosti, vzorce) jako postscript a pdf.
• Stručný přehled dalších elementárních funkcí jako postscript a pdf.
• Stručný přehled metod výpočtu limit s příklady, jako ps a pdf.

Teď nabídneme spoustu příkladů k naučení a procvičení látky. Protože je jich opravdu hodně, nabízíme pro ty s nedostatkem času průvodce tím nejdůležitějším, jako postscript a pdf.

Řešené příklady: Zde najdete hlavní typy příkladů s podrobným řešením včetně rozboru variant. K většině témat jsou nejprve příklady jednoduché k ilustraci hlavních metod a pak příklady standardní až zajímavé.
      • 1. Definiční obor, vlastnosti funkcí, limita funkce, jako postscript a pdf.
      • 2. Derivace funkce, jako postscript a pdf.
      • 3. Funkce: integrály, jako postscript a pdf.
      • 4. Řady a mocninné řady, jako postscript a pdf.

Řešené teoretičtější příklady: Zde najdete nerutinní příklady často spíše teoretičtějšího rázu.
      • postscript a pdf.

Příklady na procvičování: Tyto mají tři účely. První je naučit vás metody, proto ke každému tématu začínáme snadnými příklady (ale takové na písemkách asi nebudou :-) ). Další cíl je dát vám možnost se připravit na písemku, proto u každého tématu po úvodních lehkých přitvrdíme, ať to má tu správnou obtížnost. Poslední cíl je podívat se také na věci, které se braly, ale na písemce nebudou, což zahrnuje jak poněkud těžší příklady z písemkových okruhů, tak materiály doplňkové. Hodně štěstí a pamatujte: Čím víc toho před písemkou spočítáte, tím méně vás písemka překvapí.

      • 0. Opakování: nerovnice a množiny, grafy, jako postscript a pdf.
            Stručná řešení, jako postscript a pdf.
      • 1. Funkce: Df ), vlastnosti, limita, jako postscript a pdf.
            Stručná řešení, jako postscript a pdf.
      • 2. Funkce: derivace, jako postscript a pdf.
            Stručná řešení, jako postscript a pdf.
      • 3. Funkce: integrály, jako postscript a pdf.
            Stručná řešení, jako postscript a pdf.
      • 4. Posloupnosti, řady a mocninné řady, jako postscript a pdf.
            Stručná řešení, jako postscript a pdf.
      • 5. Matematické vyjadřování, jako postscript a pdf.
            Stručná řešení, jako postscript a pdf.

Pomoci vám také může Math Tutor.

Jestli si chcete procvičit angličtinu, podívejte se níže.

 

Resources on mathematical analysis of one variable