Matematika pro informatiku (A7B01MCS, AD7B01MCS)

Osnovy předmětu naleznete zde .

Organizace zimního semestru v AR 2015/2016


Zápočet:

Zápočet bude udělen za splnění podmínek bodového ohodnocení dvou kontrolních testů, které se budou psát během semestru.

Náhradní testy (za neúčast a nedostatečný bodový zisk, z jiných důvodů právo psát náhradní test nevzniká) se budou psát přibližně v 13. týdnu hromadně (bez rozlišení studijních skupin) a budou organizovány centrálně. Výsledky náhradních testů jsou zveřejněny zde.

Organizace zkoušek a klasifikace:

 1. Na zkoušku se mohou přihlásit pouze ti, kteří mají udělen zápočet. Přihlašovat se lze pouze prostřednictvím systému KOS.
 2. Písemná zkouška: trvá 150 minut čistého času, 4 příklady, maximální bodový zisk 100 bodů. (Ukázka písemné zkoušky).
 3. Kdo napíše zkouškovou mísemku na méně jak 50 bodů, získává automaticky známku F (nedostatečně).
 4. Kdo napíše zkouškovou mísemku na 50 bodů a více, k hodnocení písemky se přičte bodový bonus z semestrálních testů podle vztahu

  cpc = písemka + 1.test + 2.test – 20.

 5. K nepovinné ústní zkoušce se mohou dostavit pouze ti, kteří dosáhli alespoň 70 bodů z písemné zkoušky (hodnota cpc "celkem písemná část"). U ústní zkoušky je možné získat maximálně 20 bodů. Datum, čas a místo možné ústní zkoušky bude upřesněno vždy při písemné části zkoušky.
 6. Klasifikace je určena hodnotou (cpc + ústní) podle následující tabulky:

  < 60 F nedostatečně
  60-71 E dostatečně
  72-83 D uspokojivě
  84-95 C dobře
  96-107 B velmi dobře
  > 107 A výborně

Pokyny k písemné zkoušce:

 1. Ke zkoušce se dostavte alespoň 15 minut před začátkem a připravte si průkaz totožnosti (index, občanský průkaz, pas).
 2. Ke zkoušce si vezměte dostatečné množství čistých (nelikovaných, nečtverečkovaných, apod.) listů formátu A4 a psací potřeby (modré nebo černé barvy, písemnou zkoušku není možné psát tužkou). Písemka nesplňující tyto náležitosti nebude přijata!
 3. Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, papíry, na které zkoušku vypracováváte, psací potřeby, neprogramovatelný kapesní kalkulátor a občerstvení. Vše ostatní (včetně mobilního telefonu) dejte do tašky; tašku zavřete a odložte, mobilní telefony vypněte.

Další informace a materiály ke stažení

Konzultace: V pondělí po přednášce nebo emailem je možné si domluvit vyhovující termín konzultací.

Náhradní zápočtové testy z předmětu A7B01MCS se budou psát ?.?.2015 v posluchárně Tx:Cx-xxx (v Dejvi

Od xx:xx 1. náhradní test

Od yy:yy 2. náhradní test

(Bude včas upřesněno)

Přednášky

Literatura

Vybrané řešené úlohy

 J. Velebil   Řešené příklady

Vybrané neřešené úlohy