Konzultace

Sylabus přednášky a doporučená literatura se nachází zde.
Poznámky z přednášky se nachází zde (aktualizováno 7.11.2011).
Konzultace se konají:

Soustředění

Soustředění se koná 8.12.2017 (12:30-17:30).
Zadání příkladů, které se na soustředění budou počítat: K některým příkladům je třeba tabulka hodnot distribuční funkce normovaného normálního rozdělení , kvantilů základních pravděpodobnostních rozdělení používaných ve statistice nebo hodnot z úmrtnostních tabulek.

Zápočet

Výše uvedené příklady k procvičení odpřednášeného tématu si studenti po příslušných konzultacích propočítají. Zápočet pak bude udělen za docházku na konzultace a následné soustředění, kde se budou zadané příklady společně řešit.

Zkouška

Zkouška bude mít povinnou písemnou a nepovinnou ústní část. K písemné části zaměřené na aplikaci teorie a počítání příkladů, budou mít studenti k dispozici libovolné přinesené "papírové" materiály (tj. poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení, případně knihy), nebude však dovolena žádná elektronika (a to ani kalkulačka). Přísně zakázaná je samozřejmě komunikace s ostatními studenty.
Zde je k nahlédnutí ukázková zkoušková písemka.
Z písemné části zaměřené na teorii i na počítání příkladů bude možné získat až 100 bodů, výsledné hodnocení pak bude:
Získá-li student(ka) alespoň 65 bodů, může absolvovat ústní zkoušku, z níž může získat až 10 bodů, tj. může si zlepšit hodnocení o 1 stupeň (avšak při základních neznalostech může být známka snížena až na stupeň F).