Konzultace (přednáška)

Sylabus přednášky a doporučená literatura se nachází zde.
Poznámky k přednášce se nachází zde (bude postupně aktualizováno, poslední aktualizace 21.4.2011).

Zápočet

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je spočítaní příkladů z pravděpodobnosti (zadání zde) a statistiky (zadání zde). K některým příkladům je třeba tabulka hodnot distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a kvantilů základních pravděpodobnostních rozdělení používaných ve statistice.

Zkouška

Zkouška bude mít povinnou písemnou a nepovinnou ústní část. Zde je k nahlédnutí ukázková zkoušková písemka a její řešení.
Z písemné části zaměřené na teorii i na počítání příkladů bude možné získat až 100 bodů, výsledné hodnocení pak bude:
Získá-li student(ka) alespoň 65 bodů, může absolvovat ústní zkoušku, z níž může získat až 10 bodů, tj. může si zlepšit hodnocení o 1 stupeň, avšak při základních neznalostech mu/jí může být známka snížena až na stupeň F.