LINEÁRNÍ ALGEBRA A APLIKACE

Zde naleznete obecné informace o předmětu, další informace jsou na stránkách přednášejícího docenta Velebila.

Informace pro cvičení:

 1. Konzultace v zimním semestru 2016-2017 jsou každou středu 14:30-16, případně v jinou dobu po předchozí domluvě.

 2. Pro přípravu na zkoušky máte k dispozici tyto podklady:
  1. Vzorový test, který budete psát pravděpodobně v 8. týdnu semestru, naleznete zde.
  2. Vzorový test, který budete psát pravděpodobně v 12. týdnu semestru, naleznete zde.
  3. Vzorovou zkouškovou písemku naleznete zde.
  4. Několik teoretických otázek písemkového charakteru k tématům matice, lineární prostory. Jsou vhodné jako příprava na zkouškovou písemku, kde budou také otázky teoretické povahy.
  5. Tématické okruhy ke zkoušce jsou zde.
  6. Příklady na přípravu ke zkoušce jsou zde a také lineární algebra, diferenciální rovnice.
  7. Několik problémovějších úloh k zamyšlení - polynomy a matice, lineární prostory. Jsou vhodné k hlubšímu pochopení probírané látky a jako příprava na zkoušku.

 3. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je získání alespoň 4 bodů z každého zápočtového testu. První test se bude psát pravděpodobně v 8. semestrálním týdnu, druhý test ve 12. týdnu. Při získání méně než 4 bodů je možné každý test jednou opravovat. Studenti, kteří neuspějí ani u opravného testu, zápočet nezískají.

 4. Další podmínkou pro získání zápočtu je účast na alespoň deseti cvičeních. Tu lze nahradit spočítáním povinných příkladů, které budou průběžně uveřejňovány na těchto stránkách. Týden před testem je vždy nutné mít odevzdané příklady z předchozích cvičení, odevzdání je možné na cvičení, na katedře, poštou (ne mailem).

 5. Konzultační hodiny ve zkouškovém období 2016-2017 jsou na katedře matematiky, místnost číslo 1 (B2-321) v následujících dnech (případně v jiný termín podle domluvy).
  1. čtvrtek 19.1.2017 v 10-12 hod.
  2. úterý 31.1.2017 v 10-12 hod.
  3. středa 8.2.2017 ve 14-16 hod.
  4. středa 15.2.2017 ve 14-16 hod.
Příklady k jednotlivým cvičením:
 1. cvičení - polynomy, kořeny polynomů, rozklad polynomu na součin kořenových činitelů, rozklad polynomu na součin ireducibilních reálných polynomů
 2. cvičení, pdf.
 3. cvičení, pdf.
 4. cvičení, pdf.
 5. cvičení, pdf.
 6. cvičení, pdf.
 7. cvičení, pdf.
 8. cvičení, pdf.
 9. cvičení, pdf.
 10. cvičení, pdf.
 11. cvičení - test a dopočítání příkladů z předchozích cvičení.
 12. cvičení, pdf.
 13. cvičení, pdf

Pro zájemce přikládám stručný obsah přednášky z loňského roku - podle témat.

 1. polynomy, PostScript, pdf.
 2. matice, PostScript, pdf.
 3. determinanty, PostScript, pdf.
 4. inversní matice, PostScript, pdf.
 5. lineární prostory, PostScript, pdf.
 6. konečně generované lineární prostory, PostScript, pdf.
 7. lineární zobrazení, PostScript, pdf.
 8. soustavy lineárních rovnic, PostScript, pdf.
 9. lineární prostory se skalárním součinem, PostScript, pdf.
 10. vlastní čísla a vlastní vektory, PostScript, pdf.
 11. obyčejné diferenciální rovnice, PostScript, pdf.
 12. lineární diferenciální rovnice, PostScript, pdf.
 13. soustavy lineárních diferenciálních rovnic, PostScript, pdf.
Poslední úprava: 30. září 2016.