Miroslav Korbelář


Zařazení: odborný asistent
Tel.: (+420) 224 353 391
E-mail: korbelar@math.feld.cvut.cz
Adresa: Katedra matematiky
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Czech Republic

CV

Konzultační hodiny: Čt 11.00-14.00 nebo po domluvě. Moje pracovna je v budově rektorátu - Zikova 4, Katedra matematiky, 2. patro.

Výuka