BD5B01MA2 - Matematická analýza 2 (kombinované studium)

 • Popis Předmětu: Sylabus
 • Literatura a studijní materiály

  Materiály jsou k dispozici zde: Sbírka příkladů z analýzy funkcí více proměnných a Příklady k procvičování Konzultační hodiny ve zkouškovém období:
 • Během zkouškového období proběhnou konzultace na katedře matematiky FEL v konzultační místnosti (prosklené dveře na konci chodby).

 • Konzultace pro mimořádnou distanční výuku:

  3.konzultace: Lokální extrémy. Vázané extrémy, Lagrangeova metoda.
  4.konzultace: Dvojný a trojný integrál, Fubiniho věta a věta o substituci.
  5.konzultace: Křivkový integrál funkce, křivkový integrál pole, potenciál, aplikace. Plošný integrál funkce a pole a jeho aplikace.
  6.konzultace: Integrální věty: Greenova, Stokesova a Gaussova.  (doporučuji k pročítání zápisy ze cvičení pro předmět B0B01MA2) zimní semestr 2019/20
  zimní semestr 2018/19
  zimní semestr 2017/18
  letní semestr 2016/17
  letní semestr 2015/16
  letní semestr 2014/15

  Informace ke zkoušce: Vyřešit a před zkouškou odevzdat následující příklady nejpozději před zahájením zkoušky:

  Úkol č. 1
  Úkol č. 2
  Úkol č. 3
  Úkol č. 4

  Ukázka zadání písemné části zkoušky

 • Zkouška je písemná. Nejsou povoleny žádné pomůcky, jenom psací potřeby. Známka se řídí dosaženým počtem bodů.
 • F: méně než 50
 • E: 50-59
 • D: 60-69
 • C: 70-79
 • B: 80-89
 • A: 90-100


 • Seznam podstatných znalostí, které byste si měli z kurzu odnést.

 • Přednášky budou vedeny formou konzultací. Před konzultací je třeba si přečíst odpovídající kapitoly ze skript. Plán konzultací:
 • 1. Funkce více proměnných, limita, spojitost. Směrové a parciální derivace, diferenciál a gradient.
 • 2. Derivace složené funkce, derivace vyšších řádů. Jakobiho matice.
 • 3. Lokální extrémy. Vázané extrémy, Lagrangeova metoda.
 • 4. Dvojný a trojný integrál, Fubiniho věta a věta o substituci.
 • 5. Křivkový integrál funkce, křivkový integrál pole, potenciál, aplikace. Plošný integrál funkce a pole a jeho aplikace.
 • 6. Gaussova, Greenova, Stokesova věta.
 • 7. Taylorovy rozvoje a Fourierovy řady .