MATHEMATICA SLOVACAVydává: Matematický ústav Slovenské akademie věd Bratislava
ISSN: 0139-9918
Jazyk: anglicky
Vychází 5x ročně
E-mail: nemoga@savba.sk


Knihovna vlastní neúplné ročníky od roku 1993

*
Zpět na stránku KNIHOVNA