Vznik sítě (La)TeX Navigator

Na konci roku 1994 Denis Roegel shromáždil část dokumentace z archivu CTAN odpovídající některým stylům instalovaným na lokální síti (v síti LORIA). Protože v tomto archivu bylo mnoho dvi souborů dostal nápad si pro vlastní použití vytvořit dvě nebo tři www stránky odkazující se na tyto soubory. Byla to příležitost zpřístupnit jednoduší cestou texovské dokumenty, které shromažďoval od roku 1992.

Začátkem roku 1995 přišel Jean-Michel Antoine s myšlenkou rozšířit tento archiv a veřejně ho zpřístupnit. Jean-Michel ho nazval "La(TeX) Navigator".

Do konce roku 1995 udržoval francouzské stránky Jean-Michel Antoine, které obsahovaly hlavní informace. Karl Tombre udržoval anglické stránky a Denis Roegel německé. Poté Jean-Michel Antoine opustil CRIN a Karl Tombre se staral o francouzské i anglické stránky.

Jak plynul čas, naším hlavním cílem se stalo shromažďování dokumentace a různých odkazů týkajících se TeXu. Pravidelným prohlížením konference comp.text.tex a podobných seznamů se tato síť rozrostla a je nyní oblíbená mezi většinou milovníků (La)TeX.

V současné době je tato síť spravována pány Denis Roegel a Karl Tombre.


Česká verze

V roce 1997 byly hlavní stránky (La)TeX navigátoru v rámci možností přeneseny na www server katedry matematiky na elektrotechnické falkutě ČVUT. Veškeré odkazy na dokumentaci (dvi soubory, poscriptové soubory) jsou ponechány na původní síť ve Francii, pouze ty, které jsou označené symbolem * směřují na lokální server.

Původní překlad vyrobila trojice autorů Vladimír Kvasnička, Štěpán Marek a Milan Vrožina.
Aktualizaci překladu provedl v září 1998 Martin Jelínek.


Poslední změna: 1.9.1998