Věta (o integraci per partes)
Nechť f a g jsou funkce diferencovatelné na intervalu I. Pak fg' je integrovatelná na I právě tehdy, je-li f 'g integrovatelná na I.
Navíc platí, že jestliže je F primitivní funkce k f 'g na I, pak je fg - F primitivní funkce k fg' na I.

Praktičtější verze:
Nechť f a g jsou funkce diferencovatelné na intervalu I. Pak fg' je integrovatelná na I právě tehdy, je-li f 'g integrovatelná na I, a platí