200 let
ochotnického divadla v Luži

Pozvánka


Výstava 200 let ochotnického divadla v Luži

První fotodokumentace     Maskérská práce     Scénografie     Poslední desetiletí     Foto z 20. října 2001

Nejstarší záznam o divadelní a hudební produkci v Luži objevil univ. prof. PhDr. Stanislav Souček z Masarykovy univerzity. Zjistil, že zde v roce 1684 nebo 1685 byla hrána s hudbou a zpěvem náboženská hra, napsaná v jezuitské rezidenci u poutního kostela Panny Marie na Chlumku. Dnes jako Rakovnická vánoční hra, umělecky cenná a historicky zajímavá literární památka s celým českým textem, je archivována v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Sborník k výročí
Světské hry však byly uváděny v nejrůznějších hospodách a v soukromých domech až koncem 18. a začátkem 19. století.

Tradiční hudebnost a láska k divadlu daly podnět k utvoření volného sdružení ochotnicko-čtenářské jednoty, která od roku 1869 nesla název Jaroslav. Spolek se řídil stanovami, vedl knihu zápisů ze schůzí, pokladní dokumentaci i knihu dobročinnosti. Stal se kulturním centrem, kde se soustřeďovali ochotníci z okolních obcí, vzdálených až 10 km.

Nepřetržitou tradici si zachovalo sdružení po celá další období ať jako Jednota divadelních ochotníků, později kroužek Osvětové besedy či Kulturního a společenského střediska. Po zrušení KaSS byl na základě zákona Federálního shromáždění ČSSR o sdružování občanů soubor z iniciativy herců a hudebníků, vyvíjejících společné aktivity, obnoven 21. ledna 2001 pod názvem Jednota divadelních ochotníků Jaroslav. Navazujeme tak na tradici i pojmenování z obrozenecké doby. Amatérští divadelníci zůstali věrni svému poslání po všechna údobí, která naše vlast prožívala, tedy i v dobách nesvobody, obou světových válek a totalitních režimů.

Dnes patří JDO Jaroslav mezi nejaktivnější ochotnické divadelní soubory Chrudimského okresu. Čtyřikrát reprezentovala východočeský kraj na národní přehlídce venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. Svou tradici mají lužské okresní či krajské přehlídky, značná reprízovost inscenací, zvláště zábavných pořadů, Lužsko-Košumberské hrátky s letními divadelními představeními loutkářů a činoherců a hudební festivaly v přírodním areálu zříceniny hradu nad Hamzovou dětskou léčebnou.

Řada archivních dokumentů (divadelní plakáty od r. 1859, pamětní knihy se záznamy od r. 1801, alba fotografií od r. 1909, divadelní texty a režijní knihy od počátku 19. století) byla navržena do evidence divadelního oddělení Národního muzea v Praze. Většina je nyní bezpečně uložena ve Státním okresním archivu v Chrudimi. Tyto materiály byly využity při zpracování Dějin českého amatérského divadla i sborníku 200. let ochotnického divadla v Luži (publikaci si můžete objednat na adrese: JDO Jaroslav, 538 54 Luže nebo e-mailem).

Ochotníci a přátelé divadla si připomenuli nepřetržitou činnost souboru při setkání 20. října 2001 od 17 hodin v sále sokolovny-divadla. Bylo doplněno ukázkami z nejúspěšnějších inscenací. Srdečně byli zváni všichni, kteří mají divadlo rádi.

(převzato z Lužského zpravodaje - říjen 2001  AN)Pokud ukážete kurzorem na obrázek, zobrazí se vám (v některých prohlížečích) další informace. Po kliknutí uvidíte fotografii ve větším formátu.

První fotodokumentace

na scéně v hostinci na Chlumku na scéně v hostinci na Chlumku trio Němečkových - Antonín, Marie a syn Aleš
P. Petrovič: Uzel
1923
A. Ziglossarová: Cácorka
1926
A. Jirásek: Vojnarka
1930


Ukázky maskérské práce

M. Langer - 29 letý M. Čáslavka K. Janeček M. Langer (Adam z Hradce)
V. Werner: Medvědí tanec
1937
D. C. Faltis: Stanice Gordian
1944
D. C. Faltis: Stanice Gordian
1944
J. Bor: Zuzana vojířová
1943


Scénografie

realizace v nové sokolovně-divadle Aleš Němeček (návrh) Aleš Němeček (návrh)
A. Fencl Psohlavci
1927
E. M. Remarque: Poslední dějství
1975
H. Schöbel: Tulipinka
1971


Hry v posledních desetiletích

M. Michálek (Schmidt), Př. Uchytil (Mauer) Bl. Pelc (Johan), J.Daňková (Fanda) Jan Roubínek (Žolík), Z.Jedličková (maminka)
E. M. Remarque: Poslední dějství
1970
J. Šotola: Možná je na střeše kůň
1982
A. Koenigsmark: Profesionálové
1989
Jiří Roubínek (Jehlička), M. Michálek (Knejp), Bl. Pelc (Lumpacivagabundus) J. Daňková (Šustová), E. Soukupová (Štěpánková) Fr. Vacek (Pro střední) J. Josef (Tlustý)
J. N. Nestroy: Lumpacivagabundus
1986
A. Koenigsmark: Profesionálové
1989
S. Mrozek: Na pustém ...?
1998


Fotografie z představení 20. října 2001

Omluvte prosím sníženou kvalitu, protože zaběry byly pořízeny ze statického místa diváka ve druhé řadě (a zábradlí se prostě nešlo občas vyhnout).
Aleš Němeček Lenka Dostálová, Milan Zlesák Jiří Kudláček
Věra Románková, Lenka Dostálová, Milan Zlesák Jarmila Daňková, Miroslav Michálek, Jarmila Michálková
František Kalhous, Lenka Dostálová ... blázni z povolání, banda kašparů ...

Správce stránky: nemecek@math.feld.cvut.cz
Poslední úprava: 31. ledna 2002