Click => foto s výhledem      RNDr. Aleš Němeček

odborný asistent, katedra matematiky (K13101), Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Technická 2, (kancelář: ČVUT CIIRC budova B, Jugoslávských partyzánů 1580/3 5. podlaží, pracovna č. 532), 166 27 Praha, Česká republika

E-mail: nemecek@math.feld.cvut.cz
Telefon: +420 22435 5132  
Rozvrh


Pedagogická praxe

Přednášky: Matematika v Maple, Matematické aplikace, Komplexní analýza a Numerické metody, Počítačové algebraické systémy (PAS).

Cvičení: Numerické metody, Matematika v Maple, Počítačové algebraické systémy (A8B01CAS), Diferenciální rovnice a numerika,  dříve základní kurzy matematiky (Matematika 1, Matematika 2, Úvod do algebry), PAS.

Odborné zájmy

Matematický software, zvláště počítačové algebraické systémy. Numerické metody lineární algebry.

Zakládající člen českého Klubu uživatelů Maple (CzMUG), 1997 - .

  Nositel a koordinátor (řešitel, spoluřešitel) projektů a grantů

Poslední publikacePoslední úprava: červenec 2017