Nové knihovny v Maple 8

Aleš Němeček

nemecek@math.feld.cvut.cz         http://math.feld.cvut.cz/nemecek

Autorská práva:

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autorů. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autoři mohou text v průběhu času měnit a doplňovat.

Knihovna Student