Nové knihovny v Maple 9

Aleš Němeček

nemecek@math.feld.cvut.cz        http://math.feld.cvut.cz/nemecek

[Inserted Image]

Autorská práva:

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autora. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autor může text v průběhu času měnit a doplňovat.

Text může sloužit jako doplněk k základním kurzům matematiky, ale neklade si za cíl podrobně komentovat a přesně formulovat matematické postupy. Předpokládá se dostatečná znalost příslušné matematické teorie. Hlavním zřetelem je ukázka nových příkazů, které mohou pomoci nejen při výpočtech, ale zvláště pro lepší představu a grafické reprezentace. Podrobně se mohou studenti s naznačenými postupy seznámit (a hlavně sami vyzkoušet) v předmětu Matematika v Maple (X01MVM) na FEL ČVUT Praha.

Knihovna Student obsahuje příkazy pro výpočty, výuku a grafické znázornění matematické teorie funkcí jedné proměnné (Calculus1), lineární algebry (LinearAlgebra) a středoškolské matematiky (Precalculus). Součástí jsou i Maplets pro interaktivní řešení v nově definovaném uživatelském rozhraní.

Student[Calculus1]

Student[LinearAlgebra]

Student[Precalculus]