Maple 8

4. přednáška                                      Aleš Němeček                                    2. dubna 2003

[Maple OLE 2.0 Object]

Autorská práva:

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autora. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autor může text v průběhu času měnit a doplňovat.

Kontaktní adresa: nemecek@math.feld.cvut.cz

Základní operace s vektory a maticemi

Grafika

Procedury