Chyby a výhody Maple 8

7. přednáška                  Mirko Navara & Aleš Němeček a další              23. dubna 2003

navara@vision.felk.cvut.cz                      nemecek@math.feld.cvut.cz

[Maple OLE 2.0 Object]

Autorská práva:

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autorů. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autoři mohou text v průběhu času měnit a doplňovat.

Chyby

Ukázky efektivnosti Maplu

Použitá literatura

A to je konec pohádky (opravuji přednášky) o programu Maple 8.

Nebo to byl horror?