Maple 9.52

4. přednáška                                    Aleš Němeček                                    6. dubna 2005

[Inserted Image]

Autorská práva:

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autora. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autor může text v průběhu času měnit a doplňovat.

Kontaktní adresa:    nemecek@math.feld.cvut.cz

Základní operace s vektory a maticemi

Grafika

Procedury