Chyby a výhody Maple 6.02a

7. přednáška      Mirko Navara & Aleš Němeček a další      24. dubna 2002

navara@vision.felk.cvut.cz      nemecek@math.feld.cvut.cz

[Maple OLE 2.0 Object]

Autorská práva:

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autorů. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autoři mohou text v průběhu času měnit a doplňovat.

> # START

Chyby

Ukázky efektivnosti Maplu

Použitá literatura

A to je konec pohádky (opravuji přednášky) o programu Maple 6.

Nebo to byl horror?