NĚKOLIK RAD pro práci v Maplu

Aleš Němeček & Mirko Navara

Tento program byl vytvořen s podporou grantů FR ČVUT č. 3296017 a č.3297007

Počítačové algebraické systémy (PAS) a jejich využití ve výuce matematických a fyzikálních oborů na ČVUT .

Autorská práva:

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autorů. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autoři text v průběhu času mění a doplňují.

Kontaktní adresy: nemecek@math.feld.cvut.cz navara@math.feld.cvut.cz

Napřed uklidíme (vymažeme z paměti předchozí výpočty a proměnné):

> restart;

Funkce (odlišnost od výrazu)

Podmíněný příkaz

Cyklus

Apostrofy, řetězce, zpožděné vyhodnocování

Odebrání hodnoty proměnné

Posloupnosti

Použití závorek

Knihovní funkce

Zbytek souboru je již určen pouze pro mírně pokročilé.

Není-li to váš případ, můžete s tímto souborem prozatím skončit.

Problémy s vyhodnocováním

Novinky posledních verzí