NĚKOLIK RAD pro práci v Maple 9.5

Aleš Němeček &  Mirko Navara

Autorská práva:

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autorů. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autoři text v průběhu času mění a doplňují.

Kontaktní adresy: nemecek@math.feld.cvut.cz    navara@vision.felk.cvut.cz

Napřed uklidíme (vymažeme z paměti předchozí výpočty a proměnné).

> restart;

Funkce (odlišnost od výrazu)

Podmíněný příkaz

Cyklus

Apostrofy, řetězce, odložené vyhodnocení

Odebrání hodnoty proměnné

Posloupnosti

Použití závorek

Knihovní funkce

Zbytek souboru je již určen pouze pro mírně pokročilé.

Není-li to váš případ, můžete s tímto souborem prozatím skončit.

Problémy s vyhodnocováním

Novinky posledních verzí