Dept. of mathematics  Výuka
 Matematické aplikace (A2B99MAA)

Rozsah: 2+2, klasifikovaný zápočet, 4 kredity

Aktuálně: Předmět je v dobíhajícím programu a už se nevypisuje.

Následující informace se vztahují zvláště k druhé části - úvod do Maple a jeho použití pro základní výpočty.


První část je věnována programu MatLab a jeho požití při řešení výpočetních úloh v inženýrské praxi, zejména pro zpracování signálů. V druhé části předmět seznamuje se základy práce s počítačovým algebraickým systémem Maple, který bude dále využit jako výpočetní prostředí pro řešení úloh diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné, lineární algebry a počítání s komplexními čísly. Dále navazuje úvod do analýzy elektrických obvodů programem Maple s využitím knihovny PraCAn.

Přednáška:   pondělí 11:00 - 12:30 hod. v posluchárně T2:D3-309

Přednášející:    Aleš Němeček (Maple calculus), Jiří Hospodka (PraCAn), Petr Páta (MatLab), Pavel Hazdra (MatLab).

Osnova přednášky


Cvičení

Cvičící:    Aleš Němeček, Jiří Hospodka

Probíhá ve fakultní počítačové laboratoři T2:A3-412 vybavené počítači pod operačním systémem Windows (Novell NetWare - heslo si můžete nastavit zde), kterou spravuje SVTI. Termíny cvičení jsou vypsány v komponentě studium (KOS), kde se na ně můžete během zápisu do rozvrhu přihlásit.
Předběžná znalost systému Maple se nepředpokládá, potřebné minimum si osvojíte v prvních cvičeních. Samostatnou práci můžete provádět i na svém počítači doma, kde si zcela legálně můžete instalovat Maple.
Důraz je kladen na získání základních početních dovedností (v programu Maple) pro úlohy funkcí jedné proměnné, maticového počtu a alespoň základních operací s komplexními čísly.

Osnova cvičení (pouze matematické části) v roce 2015 (poslední řádný průběh předmětu)

Barevně je označeno téma, které bude probíráno na příštím cvičení (nezávisle na číslování týdnů v semestru).
  1. (5. a 6. dubna) Seznámení s Maple, základní dovednosti, interface ap.
  2. (12. a 13. dubna) Samostatná práce s dotazy - seznámení s Maple, výukové dokumenty (uvod18.mw a o_maple18.mw).
  3. (19. a 20. dubna) Příkazy na úpravy výrazů, řešení rovnic (příkaz solve vs. fsolve).
  4. (26. a 27. dubna) TEST (asi 30 min.). Řešení úloh diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné.
  5. (2. a 3. května) Řešení úloh lineární algebry. Funkce komplexní proměnné - základní aritmetické operace a standardní funkce, příklady (pouze formou samostatné domácí práce podle MAAprednesAN5.mw a MAAkompexf.mw).
  6. (ÚT 10. května, ST 11. května Rektorský den) Řešení aplikačních příkladů s výkladem. Závěrečný TEST (60 - 70 minut)
  7. (ÚT 17. května) Vyhodnocení testu (15 min.), PraCAn. (ST 18. května) Závěrečný TEST (60 - 70 minut), PraCAn.

Podmínky udělení zápočtu:

Ve vybraných cvičeních jsou testovány znalosti z přednášených partií na příkladech, které studenti na cvičeních (viz osnova cvičení) samostatně řeší. Ty jsou klasifikovány - bodovány. Součet bodů za všechny příklady a domácí úlohy je 100. Z matematické části můžete získat maximálně 30 bodů (2 testy 10 + 20), z ostatních celkem až 70 bodů (MatLab 50, PraCAn 20).

V případě řádně omluvené neúčasti (nemoc - předložení potvrzení od lékaře ap.) na některém testu z Maple a PraCan lze nahradit v dodatečném (nikoliv opravném termínu), který bude vypsán na začátku zkouškového období, pravděpodobně v pondělí 6. červnana 2015 odpoledne, v počítačové laboratoři T2:A3-412. Termín bude připraven v KOSu jako ZÁPOČTOVÝ (náhradní test MAA Maple) a budete se na něj muset obvyklým způsobem (podobně jako na zkoušku) přihlásit. Ve stejném termínu lze opravit i jeden test, ale pouze v případě že jste se zúčastnil(a) všech bodovaných testů resp. domácích úloh a aktuální součet všech bodů je menší než 50, což dává klasifikaci F.

Výsledná známka klasifikovaného zápočtu se stanoví podle této stupnice:

HodnoceníBody
A (výborně)90 a více
B (velmi dobře)80 - 89
C (dobře)70 - 79
D (uspokojivě)60 - 69
E (dostatečně)50 - 59


Literatura

Výukové programy si můžete stáhnout (pokud jste zapsáni na předmět) přímo z novellského adresáře FELAP/SYS/VYUKA/A2B99MAA/common (ze vzdáleného počítače a z Windows např. programem
winscp, návod na nastavení připojení najdete zde - zcela dole).
Moje domovská stránka, Naše katedra, PAS na ČVUT, PAS - výuka, MvM - výuka, NM - výuka
Správce stránky: nemecek@math.feld.cvut.cz


Poslední úprava: 22. února 2016, správa ukončena.