Dept. of mathematics  Výuka
 Matematika v Maple (B0B01MVM dříve A0B01MVM)

Rozsah: 1P+1C+1D, zápočet, 2 kredity;   určeno především pro studenty 1. ročníku KYR a OI, ale i další programy (omezaná kapacita - pouze 1 přednáško-cvičení, maximálně 24 studentů).

Předmět bude velmi pravděpodobně vypsán v zimním semestru 2020/2021, ale přednostně pro nově přijaté studenty 1. BAKročníku.

Aktuálně:


Předmět využívá počítačový algebraický systém (PAS) Maple pro výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika 1 (B0B01MA1,B0B01MA1A, B6B01MAA) a Lineární algebra (B0B01LAG, B0B01LAGA, B6B01LAG). Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití Maple je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem.

Přednáška a cvičení

RNDr. Aleš Němeček

Probíhájí návazně v počítačové laboratoři T2:C4-459, kterou spravují katedry fyziky a matematiky, vybavené tenkými klienty DELL pro vzdálený přístup na aplikační server kepler.feld.cvut.cz (pro zabezpečený přístup z Windows použijte např. aplikaci WinScp nebo Xming X Server for Windows). Po dobu výuky získáte přístup pomocí nově vygenerovaného a dočasného konta (username stejné jako fakultní, heslo buď ČVUT usermap nebo volitelné lokální).

Termíny přednášek a návazných cvičení jsou vypisovány v komponentě studium (KOS), kde se na ně můžete během zápisu do rozvrhu i přihlásit (počet otevřených cvičebních paralelek se budu snažit přizpůsobit zájmu, přednost mají studenti zapsaní do 1. ročníku).

Pro všechna probíraná témata jsou připraveny programové moduly pomocí nichž získáte praktické zkušenosti s řešením příkladů, které jste zatím počítali ručně během cvičení a přednášek. Pozornost bude věnována i grafickým reprezentacím, jak teoretických poznatků, tak řešení úloh, včetně modifikace parametrů zadání. Program Maple umožňuje i využití "krokové nápovědy" pro další postup případně Maplets při řešení úloh (prastará ukázka zde).

Důraz je kladen na získání praktických zkušeností při experimentálním ověřování poznatků z přednášek a využití možností Maple pro odstranění rutinních výpočtů.

Samostatnou práci (třetí sčítanec v rozsahu předmětu) můžete částečně provádět i na svém počítači doma, kde si zcela legálně můžete instalovat Maple.

Osnova prolínajících se přednášek (v osnově tučně) a cvičení

Barevně je označeno téma, které bude probíráno na příštím cvičení (nezávisle na semestrálním týdnu).
 1. Pravidla práce v počítačové laboratoři. Systém Maple: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
 2. Seznámení s Maple (ukázky práce, otázky - odpovědi), studium výukových dokumentů. (uvod18.mw a o_maple18.mw).
 3. Polynomy, kořeny polynomů. Racionální lomená funkce.
 4. SAMOSTUDIM (výuka v počítačové laboratoři zrušena) - samostatná práce, řešení příkladů se SKYPE alesnem konzultacemi.
 5. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): Funkce, limita, spojitost, derivace.
 6. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): samostatná práce, řešení příkladů s konzultacemi.
 7. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): Matice, operace s maticemi, determinant, inverzní matice - předvedení worksheetu.
 8. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): Samostatná práce, řešení příkladů s konzultacemi - ukázky řešení.
 9. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): Extrémy funkcí. Průběh funkce. Aplikace diferenciálního počtu - předvedení worksheetu.
  (Ukázka worksheetu funkce2.mw, se kterým se pracuje na cvičení.)
 10. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): Samostatná práce, řešení aplikačních příkladů s výkladem (první náměty na zápočtové práce). Ukázky postupů a řešení, kontrola výsledků.
 11. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): Soustavy lineárních rovnic - předvedení worksheetu, viz videoukázka na FEL YouTube - otázky a odpovědi. Vektorové prostory. Volné vektory, skalární a vektorový součin, lineární útvary v R^3.
 12. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): Integrace funkcí, neurčitý a určitý integrál, aplikace - dokončení předvedení worksheetu, viz také videoukázka na FEL YouTube.
 13. Samostatná práce, řešení příkladů s ukázkami, domluva zápočtové práce.
 14. Webinář via Teams (v době rozvrhu předmětu): Samostatná práce, domluva resp. předvedení zápočtové(ho) práce(projektu). Zápočet.

Podmínky udělení zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce, odevzdání a prezentace zápočtové práce. Upřesnění stanoví vyučující na cvičeních.

Literatura

Výukové programy si můžete stáhnout (pokud jste zapsáni na předmět a máte zřízené konto na studentském serveru kepler.feld.cvut.cz pomocí neanonymního scp (použijte svoje fakultní ČVUT username a heslo) na adrese kepler.feld.cvut.cz/home/predmety/mvm/common (z Windows např. programem
WinScp nebo Xming X Server for Windows).
Moje domovská stránka, Naše katedra, PAS na ČVUT, PAS - výuka, NM - výuka, MAA - výuka
Správce stránky: nemecek@math.feld.cvut.cz


Poslední úprava: 6. února 2020 a drobnosti průběžně.