Ladislav PRŮCHA

RNDr., CSc.,   odborný asistent

E-mail: prucha@math.feld.cvut.cz


Materiály pro studenty


A0B01MA1 Matematická analýza

  • Laplaceova transformace

    A0B01PSI Pravděpodobnost a statistika