Ladislav PRŮCHA

RNDr., CSc.,   odborný asistent

E-mail: prucha@math.feld.cvut.cz


Materiály pro studenty
A0B01PSI Pravděpodobnost a statistika