Vlasta SEDLAČKOVÁ, Mgr.


E-mail: -

sedlacko@math.feld.cvut.cz

Matematika 1 - A3B01MA1

Vzorce pro derivování a integrování

12 řešených příkladů - M1 - dif. počet

10 řešených příkladů - M1 - int. počet

Matematika 2 - X01MA2 -

Vzorce pro Laplaceovu transformaci

Řešené příklady - M2 - dif. rovnice

Řešené příklady - M2 - Laplaceova transformace

Řešené příklady - M2 - řady

Přehled publikací