RNDr. Zdenka TISCHEROVA, CSc.Texty pro studenty kombinované formy studia

Poznámky ke studijním předpisům

Úvod do algebry

Zadání domácích úkolů

1. zápis

Matematika 1

Matematika 2

Řešené příklady

Lineární algebra a aplikace