English

photoJosef Tkadlec

prof. RNDr., CSc., katedra matematiky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika

místo: Jugoslávských partyzánů 3, Praha
poštovní adresa: Technická 2, 166 27 Praha
e-mail: tkadlec(at)fel.cvut.cz
telefon: (+420) 224 355 109


Pedagogická praxe: Přednášky: lineární algebra, matematická analýza, numerické metody, diferenciální rovnice. Cvičení: lineární algebra, matematická logika, reálná a komplexní analýza, pravděpodobnost, numerické metody, diferenciální rovnice.

Odborné zájmy: Algebraické a množinové struktury související s kvantovými teoriemi (kvantové logiky, ortoposety, efektové algebry), stavové prostory, množinové reprezentace, fuzzy logiky.


Poslední úprava: 2. listopadu 2020.