Zpět na domovskou stránku.

Lineární algebra a aplikace A0B01LAA --- zimní semestr 2017

Osnovu předmětu naleznete zde .

Aktuální materiály z přednášek a cvičení

Je silně doporučeno navštěvovat přednášky. Zde naleznete jejich zhuštěný obsah, materiály ke cvičením, doporučenou literaturu, atd.

Domácí příprava

Předmět je hodnocen 8 kredity, 2 kredity jsou za domácí přípravu. Cvičení neopakují přednášku, je třeba si doma projít a promyslet odpřednesenou látku. Na cvičení choďte připraveni.

Podmínky pro udělení zápočtu

Uznávání zápočtu: Zápočty z minulých let nebudou uznány, předmět je nutno opakovat v plném rozsahu.

Obecné podmínky pro zápočet: naleznete zde.

Konkrétní podmínky pro zápočet: upřesní vaši cvičící.

Požadavky ke zkoušce

Zkouška bude koncipována podle pravidel dobíhajícího předmětu A0B01LAA. Pravidla naleznete zde.

Poslední změna stránky: 18. 9. 2017