Zpět na domovskou stránku.

Lineární algebra BD6B01LAG (kombinované studium)--- letní semestr 2020

Osnovu předmětu naleznete zde .

Úpravu pravidel zkoušky, platnou od 20.5.2020, naleznete zde.

Studijní materiály

Doporučená literatura:

 1. Jiří Velebil: Abstraktní a konkrétní lineární algebra. V těchto skriptech naleznete všechnu odpřednesenou látku.
Další (doplňkovou) literaturu naleznete na stránce pro denní studium.

Sbírky příkladů:

 1. Karel Výborný, Miloš Zahradník: Používáme lineární algebru.
 2. Jiří Fiala, Luděk Kučera, Marek Krčál, Bernard Lidický, Tomáš Vyskočil: Lineární algebra I a II .
 3. Przemyslaw Bogacki: Linear algebra toolkit .
 4. Robert A. Beezer: Exercise and solution manual for a first course in linear algebra.

Stručný obsah probrané látky

Probraná látka přesně odpovídá výtahům z přednášek pro denní studium.

Podmínky pro udělení zápočtu

Uznávání zápočtu: Zápočty z minulých let nebudou uznány, předmět je nutno opakovat v plném rozsahu.

Udělení zápočtu: zápočet bude udělen za vypracování vzorové písemky, odeslané mailem (ve formátu .pdf, jako soubor s názvem lag_2020_prijmeni_jmeno.pdf) nejpozději 21. 5. 2020, ve 14:00. Úlohy odeslané později nebudou uznány. Písemku vypracujte vlastní rukou, do souboru tuto písemku naskenujte nebo ofoťte.

Zkoušky

Zkouškové období předmětu BD6B01LAG končí dnem 4. 9. 2020. V týdnu od 31.8. do 4.9. 2020 bude vypsán pouze jeden zkouškový termín, a to pouze pro opravný termín, viz časový plán akademického roku.

O vypsání termínů v KOSu budete včas informováni mailem.

Obecné podmínky konání zkoušky

Klasifikace

 1. Pokud se při neúčasti na zkoušce řádně neomluvíte nebo se včas neodhlásíte, jste hodnoceni známkou F (viz článek 10, odstavec 8 Studijního a zkušebního řádu ČVUT).
 2. Pokud získáte z písemné části zkoušky bodů méně než 30 bodů, nemůžete se účastnit ústní části a jste hodnoceni známkou F. <\ol>

  U ústní zkoušky můžete získat maximálně 20 bodů.

  Další známky jsou uděleny podle následující stupnice:

  méně než 30 bodů (<50%) F (nedostatečně, failed)
  30 -- 48 bodů (50%--59%) E (dostatečně, sufficient)
  48 -- 55 bodů (60%--69%) D (uspokojivě, satisfactory)
  56 -- 63 bodů (70%--79%) C (dobře, good)
  64 -- 71 bodů (80%--89%) B (velmi dobře, very good)
  72 a více bodů (>90%) A (výborně, excellent)

  Podrobnosti k písemné části zkoušky

  1. Vzorové zadání písemné části zkoušky je zde. Ukázka titulní strany písemky je zde.
  2. Část (A) (otázky s nabídkou odpovědí) obsahuje čtyři otázky, ke každé otázce jsou připojeny čtyři nebo pět různých odpovědí. Přitom právě jediná nabízená odpověď je správná. Za správně zvolenou odpověď na jednotlivou otázku dostanete 5 bodů. Za nevyplněnou odpověď dostanete 0 bodů a za nesprávně vyplněnou odpověď dostanete -2 body. Pokud je celkový součet bodů v části (A) záporný, je tento součet přehodnocen na 0 bodů.

   Na část (A) odpovíte vyplněním tabulky. Například takto:

     1 a
     2 d
     3 - (nevím)
     4 c
   

   Mezivýpočty ani další rozbor odpovědí k části (A) není nutné odevzdávat.

  3. Část (B) (definice a důkaz). V zadání části (B) je tvrzení, které je potřeba dokázat. V závorce následuje seznam pojmů, které je potřeba správně a jednoznačně definovat a tyto definice v důkazu použít. V odpovědi byste měli uvést definice uvedených pojmů a dále podrobnou a smysluplnou argumentaci, která objasňuje pravdivost uvedeného tvrzení. Nebojte se používat českého jazyka. Nic neříkající hromádka matematických značek se nepovažuje za správně vedenou argumentaci.

   Za správně formulované definice dostanete 10 bodů, za správně vedený důkaz dostanete dalších 10 bodů.

  4. Část (C) (početní úloha). Kromě zřetelně označeného výsledku (tj., odpovědi celou větou) je nutné odevzdat všechny mezivýpočty a stručné zdůvodnění postupu. Postup musí být zapsán přehledně a srozumitelně. Podrobné důkazy jednotlivých postupů není nutné uvádět. Úloha je volena tak, aby bylo možné provést výpočet bez kalkulačky.

   Za chybný postup není možné dostat body, ačkoli nějaké výpočty jsou odevzdány. Za numerickou chybu, ale jinak správný postup, se strhává jeden nebo dva body. Za část výpočtu (nedokončenou nebo později s chybným pokračováním) dostanete odpovídající poměrný počet bodů z dvaceti.

  5. Poslední změna: 14.2.2020