Veronika SOBOTÍKOVÁ

doc. RNDr., CSc.

Katedra matematiky     Fakulta elektrotechnická     České vysoké učení technické

Pracoviště:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6   (ČIIRK budova B, 5. NP, místnost č. 504)

Telefon:   2 2435 5104 - pracovna,   2 2435 5112, 5113 - sekretariát katedry

E-mail:   sobotik_zavinac_fel.cvut.cz

 Výuka LS 2018/2019Pokročilá analýza   (A0B01PAN)

stránka týkající se předmětuDiferenciální rovnice a numerika   (B0B01DRN)

stránka přednášejícího týkající se předmětu

   

Výuka ZS 2018/2019Matematická analýza 1   (B0B01MA1A)

EEM+EK - akreditace 2018

Matematická analýza 1   (B0B01MA1)

1. přednášková paralelka  -  BIO

stránky týkající se výuky těchto předmětů v mých paralelkáchKomplexní analýza a transformace   (B3B01KAT)

Matematika - komplexní proměnná a integrální transformace   (A8B01MCT)

Matematika pro kybernetiku   (A3M01MKI)

stránka přednášejícího týkající se těchto předmětů 

 

zpět na hlavní stránku