Dept. of mathematics  Výuka
 Předměty KYR

Bakalářská etapa

Kód Název Code Subject name
B0B01LAG Lineární algebra     1/Z-povinný
B0B01LGR Logika a grafy AE0B01LGR Logic and Graph Theory 1/Z-povinný
B0B01MA1 Matematická analýza 1     1/Z-povinný
B0B01MA2 Matematická analýza 2     1/L-povinný
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika     1/L-povinný
B3B01KAT Komplexní analýza a transformace     2/Z-povinný
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika     2/L-povinný
B0B01MVM Matematika v Maple     volitelný

 


Hlavní stránka