Dept. of mathematics  Výuka
 Předměty OI

Bakalářská etapa

Kód Název Code Subject name
B0B01LAG Lineární algebra     1/Z-povinný
B4B01DMA Diskrétní matematika AE4B01DMA Discrete mathematics 1/Z-povinný
B0B01MA1 Matematická analýza 1     1/L-povinný
B0B01LGR Logika a grafy AE0B01LGR Logic and Graph Theory 1/L-povinný
B0B01MA2 Matematická analýza 2     2/Z-povinný
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika     2/Z-povinný
B4B01NUM Numerické metody     2/Z-povinný oborový
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky AE4B01JAG Languages, automata and grammars 3/Z-povinný oborový
B0B01MVM Matematika v Maple     volitelný
A0B01PAN Pokročilá analýza     volitelný
A0B01TIK Teorie informace a kódování     volitelný

Magisterská etapa

Kód Název Code Subject name
A4M01TAL Teorie algoritmů AE4M01TAL Theory of Algorithms 1/L-povinný

 


Hlavní stránka