Dept. of mathematics Výuka
Matematická analýza pro SIT (B6B01MAA)

Požadavky k předmětu B6B01MAA -- Matematická analýza

Toto jsou platné požadavky k předmětu pro rok 2016/2017

Požadavky k zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a získání alespoň 7 bodů z kontrolní 60minutové zápočtové písemné práce psané na cvičeních v závěru semestru (cca v 11. týdnu). Tato písemná práce je hodnocena maximálně 20 body a tématicky zahrnuje limity, diferenciální a integrální počet.

Pokud student napsal tuto zápočtovou práci na méně než 7 bodů, bude mít možnost si ji opravit v náhradním termínu v prvním týdnu zkouškového období. Další opravy nejsou možné.

Hodnocení zkoušky

Nutnou podmínkou k zápisu na zkoušku je zápočet.

K dispozici je dokument shrnující tématické okruhy ke zkoušce (přidáno 3. 1. 2017).

Zkouška se skládá z povinné 90minutové písemné a z nepovinné ústní části. Ukázku písemené části zkoušky můžete najít zde Z písemné části je možné získat maximálně 70 bodů a z ústní maximálně 20 bodů. Má-li student z písemné části zkoušky méně než 35 bodů, je pro daný termín zkoušky hodnocen známkou F, ústní části se nemůže účastnit a body ze zápočtové písemné práce se mu nepřičítají.

Hodnocení studenta, který není hodnocen známkou F dle předchozího odstavce, je dáno níže uvedenou tabulkou. V levém sloupci je uveden součet bodů ze zápočtové písmené práce, z písemné práce u zkoušky a (případně) z ústní části zkoušky.

bodyhodnocení
90 a více A (výborně)
80 – 89B (velmi dobře)
70 – 79C (dobře)
60 – 69D (uspokojivě)
50 – 59E (dostatečně)
49 a méněF (nedostatečně)

Poznámka k teoreticé a počítací části

Písemné práce v semestru budou obsahovat teoretické otázky hodnocené celkově 8 body a příklady na výpočet hodnocené celkově 12 body. Písemná práce u zkoušky bude obsahovat teoretické otázky hodnocené celkově 20 body a příklady na výpočet hodnocené celkově 50 body. Ústní část bude obsahovat především teoretické otázky.

26. 9. 2016,   Petr Olšák