Dept. of mathematics  Výuka
 Seznam předmětů

Studijní programy

  1. Elektrotechnika, energetika a management
  2. Elektronika a komunikace
  3. Kybernetika a robotika
  4. Otevřená informatika
  5. Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika - kombinované studium
  6. Softwarové inženýrství a technologie
  7. Lékařská elektronika a bioinformatika
  8. Otevřené elektronické systémy
  9. Electrical Engineering and Computer Science - in English

Bakalářská etapa

Kód Název Code Subject name Programy
B0B01LAG Lineární algebra     3, 4, 7
B0B01LAGA Lineární algebra     1, 2
B6B01LAG Lineární algebra     6
BDB01LAG Lineární algebra     5
A8B01LAG Lineární algebra AE8B01LAG Linear algebra 8
    BE5B01LAL Linear Algebra 9
B0B01MA1 Matematická analýza 1     3, 4, 7
B0B01MA1A Matematická analýza 1     1, 2
B6B01MAA Matematická analýza     6
BDB01MA1 Matematická analýza 1     5
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 AE8B01MC1 Mathematics-Calculus1 8
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy AE8B01CAS Comp.Alg.Syst. 8
    BE5B01MA1 Calculus 1 9
B0B01MA2 Matematická analýza 2     3, 4, 7
B0B01MA2A Matematická analýza 2     1, 2
BDB01MA2 Matematická analýza 2     5
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus AE8B01MCM Mathematics-Calculus m-D 8
    BE5B01MA2 Calculus 2 9
B0B01KAN Komplexní analýza     7
B0B01KANA Komplexní analýza     1, 2
B3B01KAT Komplexní analýza a transformace     3
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace AE8B01MCT Mathematics-Complex Variable and Integral Transforms 8
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika     1, 2, 3, 7
BDB01DRN Diferenciální rovnice a numerika     5
A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody AE8B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 8
    BE5B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 9
B0B01MVM Matematika v Maple     1, 2, 3, 4, 6, 7
B4B01NUM Numerické metody     4
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost     1, 2, 7
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika     3, 4
B6B01PST Pravděpodobnost a statistika     6
BDB01STP Statistika a pravděpodobnost     5
A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace AE8B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information 8
    BE5B01PRS Probability And Statistics 9
B1B01MEK Matematika pro ekonomii     1
B4B01DMA Diskrétní matematika AE4B01DMA Discrete mathematics 4
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky     6
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy AE8B01DMG Discrete Math. & Graphs 8
    BE5B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 9
B0B01LGR Logika a grafy AE0B01LGR Logic and Graph Theory 3, 4
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky AE4B01JAG Languages, automata and grammars 4
A8B01AMA Maticový počet AE8B01AMA Advanced Matrix Analysis 8
A8B01OGT Optimalizace a teorie her AE8B01OGT Optimalization and Game Theory 8
A0B01PAN Pokročilá analýza     4
A0B01TIK Teorie informace a kódování     4

Magisterská etapa

Kód Název Anglicky Programy
A2M01VKM Vybrané kapitoly z matematiky    
B4M01MKR Matematická kryptografie     4
B4M01TAL Teorie algoritmů BE4M01TAL Theory of Algorithms 4
A8M01ADP Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy AE8M01ADP Algorithms for Distributed and Parallel Systems 8

 


Dobíhající studijní programy

Přesný seznam matematických předmětů v dobíhajících studijních programech naleznete na fakultních stránkách s přehledem všech studijních programů na fakultě vyučovaných.

 


Doktorské studium

Některé předměty vypisujeme pouze jednou za 2 roky nebo pokud se sejde alespoň 5 zájemců.

Kód Název
XP01EAL Efektové algebry
XP01EKM Ekonomická matematika
XP01ITZ Integrální transformace a transformace Z
XP01KAS Kombinatorické algoritmy a složitost
XP01KVP Kvantové počítání
XP01MTS Matematické metody v teorii signálů
XP01MTP Maticový počet
XP01PDR Parciální diferenciální rovnice
XP01SPJ Sémantika programovacích jazyků
XP01TGR Teorie grafů
XP01TJA Teorie jazyků a automatů
XP01UKS Úvod do kvantových struktur
XP01ZWT Základy waveletové transformace

 


Hlavní stránka